Downloads

Het programma Zero-emissie Stadslogistiek (ZES) heeft een herkenbare huisstijl met helder beeldmerk, kleurenpalet en projectstijl. Op deze pagina vind je de huisstijlrichtlijnen.

Het programma heeft samen met alle partners een communicatiestrategie ontwikkeld voor zero-emissie stadslogistiek. Kernboodschap en een handzame toolbox zijn hier te vinden.

Alle hier ter beschikking gestelde materialen mogen alleen in context van communicatie over Op Weg Naar Zes ingezet worden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan. De materialen mogen zonder expliciete toestemming niet aan derden doorgestuurd worden.