VRIJSTELLING C-RIJBEWIJS VOOR

ZE-BESTELVOERTUIGEN TOT 4.250 KG

Vanaf 1 januari 2023 mogen bestuurders met een B-rijbewijs een zero-emissiebestelvoertuig tot maximaal 4.250 kg besturen. Hiermee krijgen zij een vrijstelling voor C-rijbewijs dat normaal gesproken boven de 3.500 kg verplicht is. Aan deze vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. De bestuurder moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het B-rijbewijs.

2. De bestuurder moet kunnen aantonen dat het extra gewicht inclusief belading boven de 3.500 kg is toe te wijzen aan het batterijpakket. Dit kan middels een document dat bij het voertuig gehouden wordt waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket. Het gewicht van het batterijpakket kunt u opvragen bij de producent of importeur van het ZE-bestelvoertuig. Zij dienen dit document in te vullen en te tekenen.

3. Het ZE-bestelvoertuig moet een tenaamstelling hebben van voor 1 oktober 2023.

4. Het ZE-bestelvoertuig heeft een snelheidsbegrenzer op 90 kilometer per uur. 

5. Geen tachograaf plicht.

6. Het is niet toegestaan om met dit voertuig in het buitenland te rijden zonder een rijbewijs C. 

7. Het ZE-bestelvoertuig wordt gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten.

8. Zonder rijbewijs C mag dit voetuig niet met een aanhangwagen worden gereden. Dit mag ook niet wanneer de bestuurder rijbewijs E achter B heeft.

Geslaagde proeftuin

De vrijstelling is het gevolg van de geslaagde proeftuin die op 31 december 2022 is geëindigd. In deze proeftuin hebben een groot aantal chauffeurs met een B-rijbewijs en 30 ZE-voertuigen deelgenomen. Het batterijpakket van een ZE-voertuig zorgt er voor dat het voertuig bij een gelijk laadgewicht zwaarder is dan 3.500 kg. Boven dit gewicht is normaal gesproken een C-rijbewijs verplicht, ook is een tachograaf verplicht in het voertuig. Chauffeurs met het C-rijbewijs zijn echter duurder en schaarser dan chauffeurs met een B-rijbewijs. Dit zou ZE-bestelvoertuigen een stuk kostbaarder maken. Om de transitie naar zero-emissie logistiek te versnellen is het ministerie van IenW in 2019 met de proeftuin gestart. De logistieke sector heeft via deze proeftuin nuttige ervaringen kunnen op doen met het gebruik en het verdienmodel van deze schone voertuigen. 

Permanente wetgeving

Het hele wetgevingstraject om de vrijstelling permanent in de wet- en regelgeving vast te leggen zal naar verwachting nog 9 tot 12 maanden in beslag nemen. Totdat de vrijstelling in de wet vastligt, zal er in de overgangsperiode door de politie en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport niet gehandhaafd worden op het hebben van een rijbewijs C en de tachograafplicht voor ZE-bestelvoertuigen tot 4.250 kg. Zo kunnen de 30 voertuigen die mee hebben gedaan aan de proeftuin vanaf 1 januari 2023 nog steeds met een B-rijbewijs bestuurd worden. Dit geldt ook voor voertuigen die in bestelling zijn en een tenaamstelling krijgen voor 1 oktober 2023. Als het wetgevingstraject afgerond is, zal vervolgens de permanente vrijstelling voor het C-rijbewijs gaan gelden. 

Het document waarop het gewicht van het batterijpakket kan worden aangetoond is te hier te downloaden.