Terugblik ondertekenmoment uitvoeringsagenda stadslogistiek

15 februari 2021 | Op dinsdag 9 februari tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Zij maakten afspraken over steden die volledig schoon worden bevoorraad, waar vervoerders en ondernemers goed hun werk kunnen doen. 

Heeft u het ondertekenmoment gemist? Bekijk de gehele uitzending via deze link

In onderstaande twee video's komt u meer te weten over het doel en de missie van zero-emissie stadslogistiek en het toegangsregime. 

Verduurzaming logistiek Nederland

De impact van de wereldwijde opwarming van de aarde is enorm. Voor het veiligstellen van een goede toekomst voor onszelf en onze kinderen, moeten we aan de bak. Afspraken hierover staan in het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Logistieke bedrijven in Nederland zien hier een belangrijke rol voor zichzelf en goede kansen voor nieuwe producten en diensten. Dat is ook nodig, willen we in Nederland een logistiek systeem dat in 2050 concurrerend, emissievrij en veilig is. En dat willen we.

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken we aan nieuwe subsidies en regels, zodat deze ondernemers echt het verschil kunnen maken.

Bedrijven in de logistiek willen eraan bijdragen dat de CO2-uitstoot in 2030 is gehalveerd. En dat we in 2050 hopelijk zo goed als CO2-neutraal zijn. Met duurzame en innovatieve oplossingen van hoge kwaliteit. Op de weg, in de bouw, met laadinfrastructuur, en nog veel meer. Samen maken we serieus werk van een beter leefklimaat in steden, minder transportbewegingen en minder fijnstof. 

Hoe? Neem Jack, hij bestelt vandaag, voor zijn bedrijf T-shirts voor zijn medewerkers. Om het pakket van Jack zo milieuvriendelijk mogelijk te laten reizen, bestaan inmiddels veel duurzame initiatieven in de transport en logistiek. Die gezamenlijk en stap voor stap de uitstoot van CO2 verminderen.

Een van die stappen is om transport over water verder te verduurzamen. Zo komt Jacks pakket aan per schip. Gelukkig worden er steeds vaker schepen gebouwd met elektromotoren aan boord. Want ook de scheepvaart omarmt elektrische aandrijving en levert daarmee een bijdrage aan een schonere wereld. 

Vanaf de haven wordt het pakket verder vervoerd met een elektrische vrachtwagen. Hier zijn er tegenwoordig steeds meer van te vinden op de weg. Niet in een experimentele testomgeving, maar als onderdeel van de reguliere dagelijkse bedrijfsvoering. Hoe mooi is dat?

Om al deze elektrische voertuigen ergens op te laden is een goede logistieke laadinfrastructuur nodig. Het gaat in dit geval om andere, vaak hogere laadvermogens dan bij oplaadoplossingen voor personenauto’s. Ook de locatie is anders, ze zijn vaker te vinden bij bedrijven zelf, bij het distributiecentrum of een logistieke hub. 

Binnen of buiten de bebouwde kom, logistieke koplopers moeten de ruimte krijgen te verduurzamen. Zo rijden in diverse steden elektrische vuilniswagens en Amsterdam heeft zelfs een elektrisch aangedreven brandweerwagen. 

Ehm wacht even, waar is het pakket? Oh daar, ik was even afgeleid door de mooie voorbeelden. 

Het is goed te zien dat Nederlandse bedrijven zich zo fanatiek inzetten de duurzaamheidsambities te behalen. We lopen hierin zelfs voorop. Dit is mede dankzij de circulaire en duurzame oplossingen in de bouw. Emissievrije logistiek is tenslotte meer dan elektrisch vervoer. De bouw draagt wat dat betreft een flinke steen bij.

Maar terug naar de stad. Deze wordt drukker en drukker. Veel pakketten, zoals dat van Jack, worden dan ook steeds vaker afgeleverd aan de rand van de stad, bij een logistieke hub. Hier worden bestellingen gebundeld en met elektrisch vervoer de stad ingereden. Zo vermindert het laatste stukje vervoer het aantal verplaatsingen en kilometers in de stad. En dat scheelt veel tijd, geld en energie.

Niet alleen goederen, ook mensen willen de stad in en uit. Ook dat gebeurt steeds vaker emissievrij. Zo rijden er op dit moment in Nederland meer dan 1000 van de 5000 openbaar vervoerbussen emissievrij. Dat zijn zowel batterij elektrische bussen, als bussen die rijden op waterstof. 

Schonere steden verbeteren de leefbaarheid, gezondheid en bereikbaarheid, maar dat gaat dus niet vanzelf. Aan de stad van de toekomst, een stad zonder CO2-uitstoot, moeten we hard werken. Een andere maatregel om die doelstelling te realiseren is de invoering van zero-emissiezones. Hier mogen alleen bestel- en vrachtauto’s rijden die geen emissies uitstoten. In 2025 hebben 30 tot 40 grotere steden in Nederland zo’n zone.

Steeds vaker worden delen van een reis duurzaam afgelegd, met als gevolg dat bijbehorende nieuwe diensten zorgen voor nieuwe banen in de duurzame economie

Kijk, de bestelling van Jack is gearriveerd. Zijn medewerkers kunnen weer voor de dag komen. 

Zo creëren we samen steeds meer kansen en vinden bedrijven de beste oplossingen om onze duurzaamheidsdoelen te behalen. We zijn trots op deze koplopers en maken maar al te graag de inspirerende stip op de horizon voorstelbaar en bereikbaar. 

Samen op weg naar zero-emissie logistiek. Ga je mee?
Ga naar www.opwegnaarzes.nl
 

Animatie toegangsregime zero-emissiezones

In een aantal steden geldt nu een milieuzone. Dieselvoertuigen met een te hoge uitstoot worden daar geweerd. Vanaf 2025 komen daar zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s bij. Alle nieuwe vrachtauto’s en bestelauto’s die een zero-emissiezone in willen moeten emissievrij aangedreven zijn.

Voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s geldt er een overgangsregeling.
Maar vanaf 2030 moeten al deze voertuigen in de zero-emissiezones volledig emissievrij rijden.

De overgangstermijn voor bestaande vrachtwagens is afhankelijk van het type en de leeftijd van het voertuig. Die wordt bepaald op basis van het kenteken op 1 januari 2025: alleen emissieklasse 6 -bakwagens van na 1 januari 2020 en de emissie 6-trekkers van na 1 januari 2017, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de zero-emissiezones. Ook voor bestelauto’s geldt een overgangstermijn.

Emissieklasse 5 -bestelauto’s mogen nog tot en met 31 december 2026 een emissievrije-zone inrijden.
Emissieklasse 6 -bestelauto’s zijn tot en met 31 december 2027 uitgezonderd. 

Alle vrachtwagens en bestelauto’s die vanaf 2025 worden Aangeschaft mogen alleen zero-emissie de zone in. Vanaf 2030 vervallen alle uitzonderingen en overgangstermijnen en mogen alleen nog zero-emissie vrachtwagens en bestelauto’s de zone in. 

Gemeenten kondigen de contouren van de zero-emissiezones vier jaar voor de invoering aan. De precieze grootte wordt daarna vastgesteld. Hiermee hebben ondernemers voldoende tijd om zich voor te bereiden en eventueel hun bedrijfsvoering aan te passen. Samen op weg naar zero-emissie stadslogistiek. Ga je mee?