SPES Project: duurzame deelauto voor ondernemers Venlose binnenstad

Door nu ervaring op te doen met duurzame deelauto's hoeven ondernemers
niet elk voor zich een ZE-voertuig aan te schaffen straks.

20 oktober 2020 | In Venlo is de eerste elektrische deelauto speciaal voor ondernemers in de binnenstad van Venlo in gebruik genomen. Dit idee is geboren in het SPES-project van gemeente Venlo. Concrete projecten als deze helpen om het draagvlak voor zero-emissiezones te vergroten.

Gemeente Venlo heeft met ondersteuning van SPES een actieplan opgesteld voor zero-emissie Stadslogistiek. Het doel was dat dit plan naast de contouren van een zero-emissiezone, ook concrete acties zou bevatten zoals pilotprojecten, beleidsonderdelen en infrastructurele maatregelen. Bestuurlijk bleek er steun te zijn voor de invoering van een zero-emissiezone en de ondertekening van de Green Deal ZES, maar niet zonder concrete projecten die zichtbaar maken dat er al resultaten richting zero-emissie geboekt kunnen worden.

Een van de ideeën was de beschikbaarheid van een elektrische deelauto voor ondernemers in de Venlose binnenstad. Door hier nu al ervaring mee op te doen hoeven ondernemers niet elk voor zich een ZE-voertuig aan te schaffen als straks de zone van kracht is. Diverse winkeliers hebben inmiddels aangegeven er gebruik van te gaan maken. Mogelijk zijn er meer deelauto’s nodig, en naast kleine auto’s in de toekomst ook duurzame deelvrachtauto’s en deelbusjes. Mede-initiatiefnemer Freek Boele: “We willen naar een wagenpark en zo veel mogelijk deelnemende binnenstadondernemers toe. Met wellicht in de toekomst aan de rand van de stad distributiecentra van waaruit de verkeersstromen worden aangestuurd.”

Gemeente Venlo heeft meerdere varianten voor een zero-emissiezone doorgerekend op effecten. Op basis hiervan is een eerste versie van een actie-/stappenplan opgesteld. De varianten en plannen worden eind oktober voorgelegd aan de lokale stakeholders. Naar verwachting leidt dit nog dit jaar tot een collegebesluit over een zero-emissiezone.