SPES gaat door

Ondersteuningsprogramma SPES helpt gemeenten bij implementatie van zero-emissiezones stadslogistiek

Het ondersteuningsprogramma SPES dat gemeenten helpt bij voorbereiding, besluitvorming en implementatie van zero-emissiezones voor stadslogistiek (ZES) wordt de komende drie jaar voortgezet. Gemeenten worden door SPES benaderd voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte, waarna projecten kunnen starten.

Het doel van het nieuwe programma blijft om 30 tot 40 gemeenten te ondersteunen bij de stappen die nodig zijn om tot gedragen en daadwerkelijk functionerende zero-emissiezones voor stadslogistiek te komen vanaf 2025.  

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) is opdrachtgever van dit nieuwe programma en heeft hiervoor een consortium van Royal HaskoningDHV (RHDHV) en Buck Consultants International (BCI) gecontracteerd. Zij organiseren het programmamanagement én de uitvoering van ondersteuningsprojecten en werken samen met een netwerk van ervaren specialisten. BCI en RHDHV waren in de SPES-periode ook betrokken bij diverse ondersteuningsprojecten in gemeenten. Ook de rol van het Relatiemanagement, in de persoon van Remco Hoogma, wordt gecontinueerd. 

SPES zal gemeenten in de vorm van maatwerkadviezen en leidraden ondersteunen met:

  • Bieden van Organisatie- en procesondersteuning bij in beeld brengen van opgave en organiseren van interne organisatie, processen en afstemming met omgeving.
  • Organiseren van Toezicht en Handhaving van de ZE-zone en bestuurlijk juridische randvoorwaarden daarvoor. 
  • Onderzoek en advies gericht op stadlogistiek Laadbeleid, economische inbedding (bedrijfsactivering), schone en slimme logistieke ketens en impact van ZES op de logistieke ruimtevraag.  
  • Communicatie met betrekking tot ZES vanuit gemeenten naar bedrijven en voertuigeigenaren.
  • Kennisdeling tussen gemeenten via webinars, regionale bijeenkomsten en kennismeetings. 
  • Landelijke communicatie via bestaande nieuwsbrieven en kanalen van www.opwegnaarzes.nl
  • Ondersteuning bij kennisvragen Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.