seminar Zero-emissie stadslogistiek ervaringen delen over de grens

 

Om de leefbaarheid van onze stadscentra te verbeteren, werken overheden, koepelorganisaties en bedrijven samen om transport en logistiek in de binnenstad uitstootvrij te maken. Op dit vlak zijn er initiatieven zowel in België als in Nederland.

Wat zijn die programma’s en welke objectieven wil men behalen?

Hoever staat het daarmee?

Welke concrete uitdagingen en  ervaringen zijn er?

Wat kunnen België en Nederland van elkaar leren?

Op 3 juni 2022 van 10:00- 12:00 uur organiseerde de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België een kennisseminar met leervoorbeelden. Aansluitend was voor de aanwezigen een netwerklunch met pitchprogramma voorzien. 

Voor wie?

Verantwoordelijken van landelijke, gewestelijke en lokale overheden, kennisorganisaties, representatieve partijen en relevante bedrijven uit België en Nederland.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij 
Peter Brulmans 
bru-ea@minbuza.nl 
M +32 491 151 855

Dit was een productie van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België in samenwerking met Belgische en Nederlandse stakeholders.

Hier vindt u weblinks naar de presentaties.

 

Programma

09:40    Inloop en registratie 

10:00    Ontvangst – Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België

10:05    Uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek                          5 uitdagingen – Gert Jan Prummel, Rijkswaterstaat, en Remco Hoogma, SPES - Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek

• Toezicht en handhaving 

• Laadinfrastructuur, kan het net het aan? 

• Samen slim, samen organiseren 

• Aanschaf van voertuigen 

• Hoe help je de (kleine) ondernemers in de transitie naar ZES 

10:30    Kaderovereenkomst ‘emissievrije stedelijke distributie’ – Jasper Van den Berghen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken

10:40    Een Vlaamse Green Deal als instrument om duurzame stedelijke logistiek te realiseren – Bart Dumoulin, Bond Beter Leefmilieu

10:00    Pauze

11:00    Best practices

• City depot, slimme stadsdistributie – Roel Gevaers

• CULT (Collaborative Urban Logistics & Transport) samenwerkingsverband – Alex Van Breedam

• Netwerk Groene Stadhubs en Lessgo – Iwan Blokker

• PostNL, integratie duurzaamheid in business strategie - Mariëlle van Spronsen

• TSN Groen,  focus op CO2 neutrale bezorging - Andries Vlot

• Ziegler, inzetten op leefbaarheid van stad en sector – Tom Verkoelen

11:50    Slottoespraak – minister Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid  

12:00    Lunch met pitch sessie

13:30    Einde