Resultaten SPES enquête 

Met deze inzichten kunnen we in de komende periode het aanbod van SPES zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften en wensen van gemeenten die werken aan zero-emissiezones.

8 april 2021 | In januari heeft SPES een enquête uitgezet binnen de SPES-community. Doel van de enquête was meer inzicht krijgen in de waardering van de aangeboden SPES-middelen en behoeften van SPES-gebruikers. Met deze inzichten kunnen we in de komende periode het aanbod van SPES zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften en wensen van gemeenten die werken aan zero-emissiezones. Een groot deel van de SPES-community heeft de enquête ingevuld – waarvoor dank. We lichten er een aantal resultaten uit:

  • SPES ondersteunt gemeenten bij de invoering van zero-emissiezones door het aanbieden van nieuwsbrieven, webinars, website en de SPES-subsidieregeling. De enquêteresultaten laten zien dat een overgrote meerderheid van de SPES-community van al deze middelen gebruik maakt en hier over het algemeen tevreden over is. De aangeboden factsheets en juridische expertise worden gericht benut. Deze uitkomsten leren het SPES-team dat de aangeboden middelen in een duidelijk behoefte voorzien en gecontinueerd dienen te worden.
  • Deelnemers is ook gevraagd naar interesse in onderwerpen voor toekomstige webinars. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat in ieder geval behoefte is aan good practices en praktijkvoorbeelden, onder andere over het betrekken van MKB/ondernemers en stadslogistieke concepten. Ook is brede interesse in de uitstralingseffecten van zero emissiezones op de regio en kleinere gemeenten. Deze onderwerpen komen in 2021 zeker aan bod tijdens de webinars.
  • De SPES-website (toen nog www.greendealzes.nl/gemeenten) wordt veel gebruikt voor nieuws en praktijkvoorbeelden, maar kent ook verbeterpunten. Deelnemers aan de enquête geven aan graag meer praktijkvoorbeelden/projecten uit gemeenten, een uitbreiding van de kennisbank en een kaart van de voortgang van zero-emissiezones te zien. Deze aanbevelingen zijn direct meegenomen in de nieuwe website over zero emissiezones https://www.opwegnaarzes.nl/
  • Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête weet al zeker ook in 2021 een aanvraag te willen doen binnen de SPES-subsidieregeling. Een ander groot deel denkt hier nog over na.