Nieuwe aanmeldronde voor het Convenant duurzame voertuigen en brandstoffen

Voor partijen die deze duurzame ambitie ondersteunen en ook stappen willen zetten richting een emissievrije reinigingsbranche is er in het najaar een nieuwe aanmeldronde voor het Convenant.

16 september 2020 | Vanaf 2025 schaft de reinigingsbranche alleen nog maar voertuigen op duurzame brandstof of zero-emissie aan. Vanaf 1 januari 2030 zijn alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen emissievrij (aan de uitlaat). Dat hebben de reinigingsbranche, gemeenten en het rijk met elkaar afgesproken in het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche.

Inmiddels zijn 21 partijen bij het convenant aangesloten: van publieke inzamelaars tot en met fabrikanten. Deze partijen hebben door middel van samenwerking een platform opgericht waar ruimte is voor kennisdeling, beantwoording van diverse praktijkvragen, het aanreiken van concrete tools en het organiseren van diverse kennissessies.​​​​​​​

Voor partijen die deze duurzame ambitie ondersteunen en ook stappen willen zetten richting een emissievrije reinigingsbranche is er in het najaar een nieuwe aanmeldronde voor het Convenant duurzame voertuigen en brandstoffen. Het Convenant ondersteunt deelnemers tijdens de transitie naar een zero-emissie wagenpark. De deelnemers werken via diverse tussendoelen - zoals het uitfaseren van voertuigen op fossiele brandstoffen - aan de ambitie om in 2030 alleen nog zero-emissie voertuigen aan te schaffen.

Wilt u vanuit uw gemeente ook deelnemen of wilt u meer informatie over deelname en het Convenant? Neem dan contact opnemen met Wilco Fiechter (wilco.fiechter@rws.nl) of Hans Brink (hans.brink@rws.nl). Zie voor meer informatie: 

https://rwsduurzamemobiliteit.nl/publicaties/convenant-presentatie-duurzame-voertuigen/