Gemeenten nemen formeel besluit voor het invoeren van een
zero-emissiezone

16 gemeenten kondigen formeel aan in 2025 een
ZE-zone voor stadslogistiek in te voeren

8 februari 2021Zestien gemeenten hebben al formeel aangekondigd om in 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek (ZES) in te voeren. Naar verwachting loopt dit aantal op tot circa 30 rond de zomer dit jaar. Concreet betekent dit dat er in hun gemeenten op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden. Deze gemeenten namen onlangs een formeel besluit: 

Gemeente Tilburg

Vanaf 1 januari 2025 is er binnen de Tilburgse ringbanen alleen nog plaats voor vrachtwagens en bestelauto’s die elektrisch rijden. In hetzelfde gebied is al langere tijd een milieuzone voor vrachtwagens van toepassing. Als tussenstap naar ZES in 2025 scherpt de gemeente de toegangseisen voor vrachtwagens aan naar emissieklasse 6. Klik hier voor meer informatie.

Gemeente ’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt een zero-emissiezone in waarbinnen alleen bestel- en vrachtverkeer mag rijden zonder vervuilende uitstoot. De gemeente heeft als contouren voor de ZES-zone de huidige milieuzone aangewezen. Klik hier voor meer informatie. 

Gemeente Delft

Het college van B&W van de gemeente Delft wil per 1 januari 2025 een zone zonder uitlaatgassen voor bedrijfs- en vrachtauto’s instellen in de binnenstad. Het stadsbestuur brengt dit voornemen nogmaals onder de aandacht zodat (transport)bedrijven er rekening mee kunnen houden. Klik hier voor meer informatie.

stadsgezicht Delft met gracht en panden

Bron: Carel de Groot

Gemeente Utrecht

De Utrechtse gemeenteraad heeft het nieuwe luchtkwaliteitsbeleid en uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ aangenomen. Utrecht voldoet hiermee aan de doelstellingen van het klimaatakkoord en conformeert zich aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GD ZES) om per 2025 uitstootvrije bevoorrading te realiseren. Klik hier voor meer informatie.